Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vibygrundejerforening.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2851

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vibygrundejerforening.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2855

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vibygrundejerforening.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Arkiv – Viby Grundejerforening
/Arkiv
Arkiv 2020-02-21T08:10:56+00:00

Arkiv

I arkivet finder du dokumenter omhandlende opgaver foreningen har arbejdet med gennem tiden. Nogle af sagerne er afsluttede. Andre er “hvilende” sager, som Viby Grundejerforening følger, men som pt er henlagt (typisk af de offentlige instanser) af forskellige årsager (igangværende sagsbehandling, forundersøgelser, henlagt til fremtidig planlægning).

 1. Ændring af ud/indkørsels forholdene fra Reventlowsvej til Holme Ringvej.
 2. Forlængelse af helleanlægget med kantsten op mod Borgvold, så der ikke kan køres venstre om helleanlægget.
 3. Pudebump omkring helleanlægget for at reducere hastigheden.
 4. Vurdering af fodgængerovergang ved helleanlæg.
 5. Vurdering af gennemkørende trafik på Søndervangs Alle.

Punkterne 1 til 4 er nu godkendt af Politiet og CBA, og vil blive gennemført (se skitse)

Punkt 5 er uafklaret.

          Festivalplads Viby (19.09.17)    Notat vedr. Eventplads Eskelund forundersøgelse 20.08.18

 • Fælles henvendelse til Teknisk Udvalg, Aarhus Kommune, vedrørende “Sikker skolevej til Vestergårdsskolen”
  Sikker skolevej til Vestergårdsskolen
 • Viby Grundejerforening støtter op om projektet “Bevar Kongsvang Station”. Viby Grundejerforening har underskrevet som forening
  og vi opfordrer hermed vores medlemmer til at gøre det samme. Du finder underskrift indsamlingen på følgende hjemmeside: www.bevarkongsvang.net
 • Høringssvar vedr. Viby Handelsgymnasium, Viemosevej 1 i Viby.
  Høringssvar Viby Handelsgymnasium
 • Vedr. etablering af tidsbegrænset parkeringsforbud på Viemosevej i Viby.
  Parkeringsproblemer på Viemosevej
 • I samarbejde med Center for Byens Anvendelse – Natur og Miljø, bestyrelsen for den lokale vejforening Tousbakkens Ejerlaug (Vårkærvej er på dette stykke en privatvej) og Viby Grundejerforening har vi drøftet en grøn renoveringen af arealet (Oversigtskort).
  Grøn renovering omkring parkeringspladsen ved Viby Handelsgymnasium
 • Viby Grundejerforening er meget optaget af, at reducere trafikken på Viby Torv, de udsatte skoleveje i områderne omkring Ormslevvej, hvor specielt morgentrafikken er voldsomt intens , men også at reducere det generelt urimeligt høje trafikstøjsniveau.
  Endvidere sikrer vores forslag, at trafikken ud af Stavtrup og fra de nye boligområder (ad Ravnsbjergvej) om morgenen vil blive markant smidigere.
  Med hensyn til trafikforholdene i Stavtrup, ses udfordringer i forbindelse med den gennemkørende trafik fra/til Brabrand ad Jarlsmindevej.
  Ramper Brev og Skitser, sendt til Trafik og Veje. Vedrørende til- og afkørselsramper mellem Ormslevvej og Aarhus Syd Motorvejen.
 • Viby Grundejerforening, ønsker en nedsættelse af hastigheden fra 110km/t til 90km/t i begge retninger på Aarhus Syd Motorvejs stykket (rute 510), fra det nye kryds Viby Ringvej/Aarhus Syd Motorvejen til og med hastigheds tavlen syd for Stavtrup (ca. 4,5 km). Det er et markant ønske fra borgere i Viby og Stavtrup om en reduktion i trafik støjen fra motorvejen ind over disse boligområder.
  Dæmpning af trafikstøj
 • Brev til Aarhus Kommune vedr. renovering/oprensning af bus slusens kumme på Ormslevvej
  Busslusen Ormslevvej
 • Resultat af vores møde med Center for Byens Anvendelse, Aarhus Kommune om udtyndingen af
  bevoksningen på den gamle Hammelbane
  Den gamle hammelbane
 • Møde mellem Viby Grundejerforening og MultifunC
  Møde med MultifunC
 • Høringssvar vedr. Erhvervsbebyggelse ved Hasselager Centervej i Viby (30.09.17)
 • 2010: Ændringsforslag til lokalplan 875 – Forbedret vejforbindelse til Århus Havn, tracé 10.
  ”Vision for området ved Viby Ringvej og Århus Syd Motorvejen, samkørselsareal samt trafiksikring af ”Damkvarteret”.
  Ændringsforslag til lokalplan 875